sağlıklı yaşam

18.04.2012 21:46

 

sağlıklı yaşam önerileri

 

 

Sağlık konusu insanların birinci önceliği olması gerekirken, her önemli şeyde olduğu gibi sağlığımızı da kaybedince kıymetini anlarız. Sağlığımızı kaybetmeden önce sağlığımızı korumak için alınması gerken ve mutlaka uygulanması gereken tedbirleri halk sağlığı ve iç hastalıkları uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ açıkladı. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ; sağlığımızı korumak ve hastalıklara yakalanmamak için yapmamız gerekenlerin neler olduğunu söyleyerek hastalanmadan önce alınacak tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, hastalıklardan korunmanın bireyde başladığını, bilinçli bireylerin hastalıklara karşı daha duyarlı ve dikkatli davrandığını, öncelikle hijyen ve temizlik kurallarına riayet ettiklerini belirtti. Hayat tarzımızı olumlu yönde değiştirerek, birçok yanlış alışkanlığımızı değiştirerek daha sağlıklı yaşayabilmek ve hayat kalitemizi yükseltmenin elimizde olduğunu belirten Dr. M. Emin Dinççağ, sağlık eğitiminin amacının uzun süreli tedavi ve takip isteyen hastalıklar ile ani ortaya çıkan akut hastalıklardan korunmak ve hastalıklara yakalanmamanın insanın kendi elinde olduğu bilincini aşılamak olduğunu belirtti. Söz konusu bilinci yakalayan kişilerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir hayat tarzına sahip olabildiklerini, temizlik ve hijyen kurallarına uyanların yaşam kalitelerini yükselttiklerini gözlemlediğini söyledi. Temizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek başta ishal gibi birçok bağırsak hastalığı, tifo, dizanteri, kolera, brucella, bulaşıcı sarılık gibi hastalıkların önüne geçilebildiğini, gıda temizliği ve el ile vücut temizliğine dikkat ederek önleyici tedbirleri alabileceğimizi açıkladı.

Tüm bunların yanısıra spor yapmanın önemine dikkat çeken Dr. Dinççağ; egzersiz yapmak, hareketli olmanın kalp hastalıklarından koruduğunu, yüksek tansiyonu düşürdüğünü, kanser hastalığı için bile koruyucu olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde egzersizi yaşamının bir parçası haline getirmiş, beslenmesini daha sağlıklı yapan insanların daha uzun ömürlü olduğunun artık bilinen bir gerçek olduğunun altını çizen Dr. Dinççağ, son olarak sağlıklı yaşayabilmek ve uzun ömürlü olabilmenin elimizde olduğunu söyledi.